MCP Egoitza

MCP Egoitza

Egoitza Elektronikoa
Egoitza Elektronikoa
ORDU OFIZIALA

Lotunea, hornidura eta/edo saneamendu sarera

Iragarki taula

Lizitazioak

Datos del trámite

Deskribapena

Lotune esaten zaio kale-plazetan dagoen hodi zatiari, sare nagusia, bai hornidurakoa bai eta saneamendukoa ere, higiezinaren edo lursailaren instalazio edo sare partikularrera lotzen duenari.

Emateko baldintzak:

Lotunea jarri nahi den higiezinak edo lursailak Uraren Ziklo Integrala kudeatzeko Mankomunitateak duen jarduera esparruaren barnean egon behar du.
Higiezinak edo lursailak aurretik instalazioak izan behar ditu –erabilgarriak edo proiektatuak–, Uraren Ziklo Integrala erregulatzen duen araudira egokituak.
Dagokion toki erakundeak instalatu eta jaso beharko ditu higiezinaren mugakide diren kale-plazetako ur hornidura eta saneamendu sareko hoditeria publikoak.
Emateak berekin dakar lotune eskubide batzuk fakturatzea, eta bai egiteko lanak fakturatzea ere, lan horiek Iruñerriko Zerbitzuak, S.A. sozietateak gauzatzen baditu.

Erakunde kudeatzailea: 
Iruñerriko Zerbitzuak, S.A.