MCP Egoitza

MCP Egoitza

Egoitza Elektronikoa
Egoitza Elektronikoa
ORDU OFIZIALA

Orokorra

Iragarki taula

Lizitazioak

Iruñerriko Mankomunitatea
Estatutuak (88.zk NAO, 2024ko apirilaren 30koa)
Erregelamendu organikoa (168zk. NAO, 2014ko abuztuaren 28koa)
Mankomunitatearen eta Iruñerriko Zerbitzuak, S.A. sozietatearen arteko harremaren erregelamendua (102zk. NAO, 2023ko maiatzaren 16koa)
Dokumentuak jaulki eta bideratzeagatik ordaindu beharreko tasak arautzeko ordenantza fiskala
Euskararen ordenantza
Iruñerriko Zerbitzuak, S.A.
Estatutuak
SCPSA-ren kontratatze-arauak
Materialak saldu eta zerbitzuak emateagatiko tarifak, zerga ordenantzaren mende ez daudenak. 2024
Araudi Plana
2017-2018rako Araudi Plana