MCP Egoitza

MCP Egoitza

Egoitza Elektronikoa
Egoitza Elektronikoa
ORDU OFIZIALA

Orokorra

Iragarki taula

Lizitazioak

iruñerriko mankomunitatea
Estatutuak
Erregelamendu organikoa (168zk. NAO, 2014ko abuz. 28koa)
Mankomunitatearen eta Iruñerriko Zerbitzuak, S.A. sozietatearen arteko harremaren erregelamendua (37zk. NAO, 2014ko ots. 24koa)
Dokumentuak jaulki eta bideratzeagatik ordaindu beharreko tasak arautzeko ordenantza fiskala
Euskararen ordenantza
Iruñerriko Zerbitzuak, S.A.
Estatutuak
Kontratatzeak
Materialak saldu eta zerbitzuak emateagatiko tarifak, zerga ordenantzaren mende ez daudenak. 2020
Araudi Plana
2017-2018rako Araudi Plana