MCP Egoitza

MCP Egoitza

Egoitza Elektronikoa
Egoitza Elektronikoa
ORDU OFIZIALA

Lagunduko dizugu

Iragarki taula

Lizitazioak

Egoitzaren barnean informazioa bilatzeko, bi aukera dituzu: webgunean nabigatzea edo bilatzailea baliatzea. Bilatzailea, zehazki, orrialde guztietan dago, goiko aldean.

Iradokizun, ohar edo iruzkinen bat helarazi nahi izanez gero, “Harremanetarako” menua erabil dezakezu. Testu honen eskuinean dago, eta bai behean ere.

Bilatzailean karaktere kate bat baino gehiago idatz dezakezu. Emaitza moduan, zerrenda bat agertuko da, eta idatzi diren kate guztiak dauzkaten informazio itemak erakutsiko (edozein ordenatan). Karaktere kate horiek ez dute zertan hitz osoak izan, eta, beraz, atzizkirik gabeko bilaketak egin daitezke. Esate baterako, “herritar” idatzita, “herritarra, herritarrak, herritarrari, herritarrei, herritarrek…” hitzak dituzten itemak zerrendatuko dira.