MCP Egoitza

MCP Egoitza

Egoitza Elektronikoa
Egoitza Elektronikoa
ORDU OFIZIALA

Taxi ibilgailua berritzea

Iragarki taula

Lizitazioak

Datos del trámite

Deskribapena

Taxi lizentzia bati atxikita dagoen ibilgailua berritzeko baimena eskuratzeko prozeduran pauso hauek eman behar dira:

- Eskaera aurkeztu behar da Iruñerriko Mankomunitateko Erregistroan, eta horrekin batera, egokiak diren dokumentu guztiak. Ordezkariak egin nahi badu eskaera, aurretik izena edo alta eman beharko du Ordezkarien erregistroan, egoitza honetan helburu horretarako dagoen izapidea bideratuta: edo ordezkaritza eskaera, ordezkariak egina; edo ordezkaritza eskaera, ordezkatuak egina.

Eskaerak ez baditu betetzen baldintzak, eskatuko zaio interesdunari hamar eguneko epean zuzentzeko hutsa edo aurkezteko nahitaezkoak diren dokumentuak. Horrez gain, adieraziko zaio ez badu eskatutakoa egiten eskaerari uko egin diola ulertuko dela, dagokion ebazpena –Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legearen 42. artikuluan ezarritako moduan idatzi beharrekoa– eman ondoren, eta, hortaz, prozedura bertan behera geldituko da 30/1992 Legearen 42.5 artikuluaren baldintzetan.

- Behin ikusten denean aurkeztu diren dokumentuak eskatutakoak direla, Iruñerriko Mankomunitateko Garraio Arloko langileek fisikoki ikuskatuko dute ibilgailua eta beharrezkoak diren txostenak egingo dituzte.

- Txosten horien arabera, ibilgailua berritzea baimentzeko legez ezarrita dauden baldintzak betetzen badira, Iruñerriko Mankomunitateko Presidentearen Erabakiaren bidez, ibilgailua ordezkatzeko baimena emango da, eta bai ibilgailu berriaren Kontrol Profesionalerako Txartela ere.

Ibilgailua berritzeko baimenari buruzko erabakia hartzeko eta ofizialki jakinarazteko gehieneko epea hiru hilabetekoa izango da, dokumentu guztiak aurkezten direnetik aurrera zenbatuta.

Erakunde kudeatzailea: 
Iruñerriko Mankomunitatea