MCP Egoitza

MCP Egoitza

Egoitza Elektronikoa
Egoitza Elektronikoa
ORDU OFIZIALA

Beherapenak uraren eta/edo hondakinen tarifan

Iragarki taula

Lizitazioak

Datos del trámite

Deskribapena

%90eko hobaria dago fakturaren ordainketan, kasu hauetakoren  batean dauden kontratu-titularrentzat (edo beren ezkontideentzat edo bizikidetza-harreman berdintsua duten personentzat):

- Kontratuen titularra Errenta bermatuaren edo Bizitzeko gutxieneko errentaren onuraduna denean.

- Kontratuen titularra kotizazio gabeko erretiro-pentsioen gaineko kenkariaren aurrerakinaren onuraduna denean. Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Foru Legearen Testu Bateginaren 68.artikuluan eta kenkari horien ordainketa aurreratua arautzen duen abenduaren 13ko 110/2017 Foru Legean araututa daude, edo, baliogabetzen badira, haiek ordezten dituen araudian.

- Inklusioaren, Gizarte Segurantzaren eta Migrazioen Ministerioaren arreta humanitarioko eta nazioarteko babeserako harrerako programen eskatzailea edo onuraduna denean kontratuaren titularra. Suposizio horren barnean daude Ukrainako gatazkak ukitutako pertsonak, aldi baterako babesa eskatu dutenak.

Erakunde kudeatzailea: 
Iruñerriko Zerbitzuak, S.A.