MCP Egoitza

MCP Egoitza

Egoitza Elektronikoa
Egoitza Elektronikoa
ORDU OFIZIALA

Beherapenak uraren eta/edo hondakinen tarifan

Iragarki taula

Lizitazioak

Datos del trámite

Deskribapena

%90eko hobaria dago fakturaren ordainketan, kasu hauetakoren  batean dauden kontratu-titularrentzat (edo beren ezkontideentzat edo bizikidetza-harreman berdintsua duten personentzat):

- Kontratuen titularra Errenta bermatuaren edo Bizitzeko gutxieneko errentaren onuraduna denean.

- Kontratuen titularra kotizazio gabeko erretiro-pentsioen gaineko kenkariaren aurrerakinaren onuraduna denean. Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Foru Legearen Testu Bateginaren 68.artikuluan eta kenkari horien ordainketa aurreratua arautzen duen abenduaren 13ko 110/2017 Foru Legean araututa daude, edo, baliogabetzen badira, haiek ordezten dituen araudian.

- Inklusioaren, Gizarte Segurantzaren eta Migrazioen Ministerioaren arreta humanitarioko eta nazioarteko babeserako harrerako programen eskatzailea edo onuraduna denean kontratuaren titularra.

Erakunde kudeatzailea: 
Iruñerriko Zerbitzuak, S.A.