MCP Egoitza

MCP Egoitza

Egoitza Elektronikoa
Egoitza Elektronikoa
ORDU OFIZIALA

HASIERA BATEAN ONESTEA PLANTILLA ORGANIKOA

Iragarki taula

Lizitazioak

Argitaratze eguna: 
25/10/2021
Iruñerriko Mankomunitateko Batzorde Iraunkorrak, 2021eko urriaren 25ean egin zuen bilkuran, hasiera batean onetsi zuen 2022ko plantilla organikoa.

Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 271. artikuluak 236.ari dagokionez xedatutakoari jarraituta, onetsitako plantilla Idazkaritzan egongo da ikusgai hamabost egun baliodunean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita, bizilagun edo interesdunek espedientea azter dezaten eta egokiak iruditzen zaizkien erreklamazioak aurkez ditzaten.

Batzorde Iraunkorraren 21-10-25 akordioa

255. NAO - 2021eko azaroaren 8a

Información pública