MCP Egoitza

MCP Egoitza

Egoitza Elektronikoa
Egoitza Elektronikoa
ORDU OFIZIALA

HASIERA BATEAN ONARTZEA, URAREN ZIKLO INTEGRALAREKIN LOTUTA, UR HORNIDURA, ESTOLDERIA ETA SANEAMENDU, ARAZKETA ETA GAINERAKO ZERBITZUAK ETA JARDUERAK EMATEAGATIKO TRIBUTU IZAERA EZ DUTEN ONDARE-PRESTAZIO PUBLIKOAK ARAUTZEKO ORDENANTZA ALDATZEA

Iragarki taula

Lizitazioak

Argitaratze eguna: 
20/12/2019
Iruñerriko Mankomunitatearen Batzar Nagusiak, 2019ko abenduaren 19an egindako bilkuran, hasiera batean onartu zuen, Uraren Ziklo Integralarekin lotuta, ur hornidura, estolderia eta saneamendu, arazketa eta gainerako zerbitzuak eta jarduerak emateagatiko tributu izaera ez duten ondare-prestazio publikoak arautzeko ordenantza aldatzea.

 UZI-ren tarifak aldatzea 2020

 255.zk NAO - 2019ko abenduaren 31a

Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 9ko 6/1990 Foru Legearen 325.1 artikuluan xedatutakoareakin bat, onartutako aldaketak jendaurren egon beharko du hogeita hamar egun baliodunean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaraten den egunetik kontatzen hasita, interesdunek espedientea aztertu ahal izan dezaten eta erreklamazioak, kexak edo oharran aurkeztu aukera izan dezaten.

Jendaurren egoteko aldia igarota alegaziorik aurkezten ez bada, Ordenantza behin betiko onartuta geldituko da eta testu osoa Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratuko da.

Información pública