MCP Egoitza

MCP Egoitza

Egoitza Elektronikoa
Egoitza Elektronikoa
ORDU OFIZIALA

GAIKAKO BILKETATIK DATOZEN ETA BIRZIKLATZEKO DIREN PAPERA ETA KARTOIA JASOTZEA. 2020/SCON-ASU/000002 txostena.

Iragarki taula

Lizitazioak

Título de la licitación: 
GAIKAKO BILKETATIK DATOZEN ETA BIRZIKLATZEKO DIREN PAPERA ETA KARTOIA JASOTZEA. 2020/SCON-ASU/000002 txostena.
Erakunde kontratatzailea: 
Iruñerriko Zerbitzuak, S.A.
Argitaratze eguna: 
03/02/2020
Eskaintzak aurkezteko azken eguna: 
02/03/2020
Lizitazioaren deskribapena: 

Gaikako bilketatik datozen papera eta kartoia jasotzea, Iruñerriko Mankomunitatea eratzen duten udalerrien esparruan, plegu honetako IV. eranskinean bilduta dauden norainokoaren eta baldintza teknikoen arabera.

Emandako material guztia birziklatzera bideratuko du esleipendunak, halakotzak jota hau: berreskuratutako papera eta kartoia aprobetxatzea paper-orea lortzeko lehengai moduan eta gero jatorrizko produktua edo kideko beste produktu zelulosiko batzuk fabrikatzeko.

Bildutako materiala kategoria hauetakoa da:

- 1.01 kalitateko paper kartoia, EN 643:2014 araukoa, edukiontzien bidezko gaikako bilketatik datorrena.

- 1.04 kalitateko kartoi komertziala, EN 643:2014 araukoa, saltokietako atez ateko bilketatik datorrena.

Kontratuaren balio estimatua: 
Lizitazio-zenbateko hau ezartzen da: 00,00 euro/T 1.01 motarako eta 0,00 euro/T 1.04 motarako, BEZa kanpo, 2020 urtarrilari dagozkionak
Sailkapena: 
Asistencia