MCP Egoitza

MCP Egoitza

Egoitza Elektronikoa
Egoitza Elektronikoa
ORDU OFIZIALA

GAIKAKO BILKETATIK DATOZEN ETA BIRZIKLATZEKO DIREN PAPERA ETA KARTOIA JASOTZEA. 2019/SCON-ASU/000049 TXOSTENA

Iragarki taula

Lizitazioak

Título de la licitación: 
GAIKAKO BILKETATIK DATOZEN ETA BIRZIKLATZEKO DIREN PAPERA ETA KARTOIA JASOTZEA. 2019/SCON-ASU/000049 TXOSTENA
Erakunde kontratatzailea: 
Iruñerriko Zerbitzuak, S.A.
Argitaratze eguna: 
27/12/2019
Eskaintzak aurkezteko azken eguna: 
24/01/2020
Lizitazioaren deskribapena: 

Gaikako bilketatik datozen papera eta kartoia jasotzea, Iruñerriko Mankomunitatea eratzen duten udalerrien esparruan, plegu honetako IV. eranskinean bilduta dauden norainokoaren eta baldintza teknikoen arabera.

Emandako material guztia birziklatzera bideratuko du esleipendunak, halakotzat jota hau: berreskuratutako papera eta kartoia aprobetxatzea paper-orea lortzeko lehengai moduan eta gero jatorrizko produktua edo kideko beste produktu zelulosiko batzuk fabrikatzeko.

Bildutako materiala kategoria hauetakoa da:

1.01 kalitateko paper kartoia, EN 643:2014 araukoa, edukiontzien bidezko gaikako bilketatik datorrena.

1.04 kalitateko kartoi komertziala, EN 643:2014 araukoa, saltokietako atez ateko bilketatik datorrena.

Kontratuaren balio estimatua: 
Kontratuaren lizitazio-zenbatekoa eta balio zenbatetsia 364.000,00 eurokoa da, BEZa kanpo.
Lizitazio-zenbatekoa 182.000,00 eurokoa da urtean, BEZa kanpo.
Dokumentazioa: 
Sailkapena: