MCP Egoitza

MCP Egoitza

Egoitza Elektronikoa
Egoitza Elektronikoa
ORDU OFIZIALA

Desgaitasuna duten pertsonei taxi zerbitzua hobetzeko diru-laguntzen deialdi publikoaren zenbatekoa handitzea 2019

Iragarki taula

Lizitazioak

Argitaratze eguna: 
07/11/2019
2019ko azaroaren 5eko 642/2019 Ebazpena. Ebazpen horren bidez, Mankomunitateko lehendakariak uztailaren 8an eman zuen 395/2019 Ebazpenean onartutako diru-laguntzaren zenbatekoa handitu da (BDNS (Identifikazioa): 396040), Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren Araudiko 58. artikuluko 5. atalean ezarrita dagoenaren arabera.
Otros