MCP Egoitza

MCP Egoitza

Egoitza Elektronikoa
Egoitza Elektronikoa
ORDU OFIZIALA

Desgaitasuna duten pertsonei taxi zerbitzua hobetzeko diru-laguntzen deialdi publikoaren zenbatekoa handitzea

Iragarki taula

Lizitazioak

Argitaratze eguna: 
26/11/2018
2018ko azaroaren 21eko 552/2018 Ebazpena. Ebazpen horren bidez, Mankomunitateko lehendakariak apirilaren 19an eman zuen 173/2018 Ebazpenean onartutako diru-laguntzaren zenbatekoa handitu da (BDNS (Identifikazioa): 396040), Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren Araudiko 58. artikuluko 5. atalean ezarrita dagoenaren arabera.
Otros